_سمت_راست_استقلال_فلج_شد! مصدومیت بد موقع حیدری و غفوری آبی‌ها را شوکه کرد

مصدومیت بد موقع حیدری و غفوری آبی‌ها را شوکه کرد