مصدومیت شدید فرانک لمپارد

به بهانه تولد 38 سالگی فرانک لمپارد اسطوره چلسی