معرفی کتاب ملاقات در شب آفتابی

تیزر تلویزیونی «ملاقات در شب آفتابی» از سیما پخش می شود