منتقدان سمیع حامد

حامد بهداد ودریافت تندیس بهترین بازیگر مرد جشن منتقدان (فیلم)