میلیون‌ها تومان هزینه برای مدرکی به ارزش «هیچ»

قصری در تهران به ارزش ۱۸۰ میلیارد تومان ( فیلم )