میلیون‌ها تومان هزینه برای مدرکی به ارزش «هیچ»

مدرکی برای واقعی بودن تایتان کرونوس