ناسا گرم ترین سال جهان را اعلام کرد

شرکت پنتون (pantone) رنگ سال ۲۰۱۷ را اعلام کرد