ناسا گرم ترین سال جهان را اعلام کرد

دختر ایرانی در میان ۱۲ فضانورد جدید ناسا ( فیلم )