ناسا گرم ترین سال جهان را اعلام کرد

روند گرم شدن زمین در 130 سال گذشته، 2016 گرم ترین سال (فیلم)

اخرین ویدیو ها