نام واقعی ایسو گل پنار

مریم ایسو با صدای بسیاردلنشین اجرای آهنگ گونل