نتیجه بازی فوتبال ۵نفره ایران برزیل

خلاصه فوتبال ساحلی برزیل 6-2 ایران (قهرمانی برزیل)