نخستین تصاویر از موتورولا

نخستین تصاویر از فیلم چهارراه