نخست وزیر ترکیه از ملت فلسطین قدردانی کرد

اخرین ویدیو ها