نقش شقایق دهقان در دورهمی

برنامه دورهمی قسمت 71 با حضور داوود نماینده دوبلور