هزینه ویزای عراق انفرادی عادی

ادعای صدور ویزای اربعین کمتر از ۴۰دلار کلاهبرداری است