همایش «تعامل صنعت و دانشگاه» در لرستان برگزار می‌شود

همایش تجارت ایران و آلمان برگزار شد