همایش «تعامل صنعت و دانشگاه» در لرستان برگزار می‌شود