همکاری سایپا با کیاموتور نیسان و ایویکو

قیمت‌گذاری «نیسان روگ ۲۰۱۷»