هم واردات هم صادرات حکایت از وضع بد اقتصاد دارند

وضع بازار سمنان از زبان مردم سمنان بشنوید! ( در ۳ سال گذشته وضع بازار افتضاح بوده" (فیلم)