هیچ صفحه اینستاگرامی ندارم، به پلیس فتا شکایت می‌کنم

من مادر ندارم ندارم ندارم ندارم بخدا ندارم خدا منو بکشه