ورود یک ناو هواپیما بر و 3 ناوشکن روسی به بندر طرطوس سوریه

سقوط جنگنده روسی از روی ناو کوزنتسف