ورود یک ناو هواپیما بر و 3 ناوشکن روسی به بندر طرطوس سوریه

ناوهواپیمابر چینی حامل هواپیما در پایگاه روسیه در طرطوس