پاسخ وزارت‌خارجه به ادعاهای تازه کریمی‌قدوسی علیه ظریف: شدیدا جای تاسف دارد

جای تاسف هست سنت سگ جنگی ادامه دارد