پخش نشدن جام پانزدهم

علت پخش نشدن بازی الاهلی و نفت