پماد الیز خارجی

مراسم رونمایی از لوتوس الیز توسط ایلیا موتورز در تهران