پیام معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه به مناسبت درگذشت استاد زنگنه

کلیپی به مناسبت درگذشت استاد شریف زاده