چت تلگرامی استقلال

استقلال ۳- پرسپولیس ۰ (۳گل استقلال در ۱۰ دقیقه )