چرا قیمت طلا کاهش یافت؟

قیمت نفت شاخص آمریکا در بازار نیویورک کاهش یافت