چطور موکت را بچسبانیم

وقتی زبان را روی سطح یخ‌زده بچسبانیم!