چهره ها گلاره عباسی در قسمت جدید شهرزاد

گفتگوی غیر منتظره با گلاره عباسی ماجرای فصل سوم سریال شهرزاد ( فیلم )