چگونه در موبوگرام یک اکانت دیگر اضافه کنیم

Sfm چگونه shot اضافه کنیم؟ درخواستی