کار احداث دبستان 6 کلاسه در ضیاءآباد تاکستان آغاز شد

آغاز عملیات احداث کارخانۀ فولاد کاشمر