کار پخش نان با وانت در شیراز

طرز تهیه نان یوخه سوغات شهر شیراز وکرمانشاه توسط استاد کار علیرضا کرمی (فیلم)