کامرون انگلیس می تواند از اتحادیه اروپا خارج شود

عربی صحبت کردن موگرینی در نشست سران اتحادیه عرب ( فیلم )