کاوش‌های جدید ۱۰ کیلومتر به طول دیوار تاریخی گرگان اضافه کرد

اصلاح کیلومتر خودروی کیا اسپورتیج به کمک دستگاه X100