کاوش‌های جدید ۱۰ کیلومتر به طول دیوار تاریخی گرگان اضافه کرد

دیوار تاریخی گرگان در کلاله