کاوش‌های جدید ۱۰ کیلومتر به طول دیوار تاریخی گرگان اضافه کرد

دومین دیوار تاریخی جهان در گرگان (فیلم)