کشته شدن یک آمریکایی در درگیری با طالبان

اخرین ویدیو ها