کشته شدن یک آمریکایی در درگیری با طالبان

کشته شدن زن ایرانی در یک شرکت آمریکایی