کشف ۵ انبار بزرگ تبلت قاچاق

تسلیحات آمریکایی که دست داعشی‌ها بود