کلانتری فولاد شهر تجسس

ماجرای عزل رئیس یکی از کلانتری های شمال شهر تهران (فیلم)