کلیپ تقدیر مصطفی حاتمیان

مصطفی حاتمیان و سمیرا نقشبندی - اشتباه از من بود (فیلم)