کمبود فضای سبز در استان فارس سبب ایجاد کانون های ضدبارش شده است

بررسی بازی Uncharted: The Lost Legacy ( فیلم )