کمبود فضای سبز در استان فارس سبب ایجاد کانون های ضدبارش شده است

فیلم آموزش آرایش چشم,آرایش چشم سبز (سایه چشم), آرایش چشم دودی (فیلم)