کمیته المپیک کنیا تهدید به تعلیق شد

تهدید دوباره داعش علیه ایران!