کمیته المپیک کنیا تهدید به تعلیق شد

یوتیوب اپارات تعلیق شد :((