کناره‌گیری مربی و سرپرست تیم ملی والیبال بانوان

اولین دورۀ مسابقات موتور کراس بانوان در ایران ( کیلیپ )