کواکبیان:مقابله با گروه‌های تروریستی در سوریه ضروری است