کواکبیان قطعا برای ریاست مجلس کاندیدا می شوم

حمله بی سابقه مصطفی کواکبیان نماینده مجلس به قالیباف (فیلم)