گروه شیمی محض دانشگاه آزاد مسجدسلیمان گزارش کار

انتصاب فرهاد رهبر به سرپرستی دانشگاه آزاد - سلطان به سرعت طوفان دانشگاه آزاد را بلعيد (فیلم)