گزارش تصویری از شکست تنها نماینده بوکس ایران مقابل حریف هلندی

شکست ندری مقابل حریف ژاپنی