گفت و شنود کاهوی چینی و نماینده فراکسیون امید

آموزش PLC IQ درس یازدهم میتسوبیشی گروه الکتریک 33909393 (فیلم)