گلایه شمخانی از بدعهدی های آمریکا

صحبت های مسئولان درباره بدعهدی آمریکا ( فیلم )