_هنوز_به_بازیکنانم_اعتماد_دارم گواردیولا: اغذیه مرا حسابی سرگرم کرده بود

گواردیولا: اغذیه مرا حسابی سرگرم کرده بود

اشک‌های سوزناک پدر و مادر آتنا در غم فراق فرزند ( کیلیپ )