یاشار سلطانی بازداشت شد

آهنگ جدید فخر جامعه هنری، یاشار دومان، با نام آیریلیق