یوسی پارتیزان جواد

خلاصه بازی پارتیزان ۰-۲ اتلتیک بیلبائو