2 گزینه چلسی در خط حمله مشخص شدند

13 میزبان رقابتهای یورو 2020 مشخص شدند