31 بازیکن به نخستین اردوی تیم والیبال نوجوانان دعوت شدند