ابراهیم جعفری: تروریسم پیش از آنکه یک رفتار باشد، یک تفکر است

فواید خواص تخم، ساقه و برگ جعفری (فیلم)