جنجال رسانه‌ای درباره همکاری‌های راهبردی ایران و روسیه طبیعی است

‫داوودنژاد وقتی رسانه ملی فیلم های ایرانی رو نمیخره، طبیعی است كه علیه سینمای ا (فیلم)